Dieren

Bij het Wijland wonen verschillende dieren. Sommige vinden hier een vaste woonplek en sommige wonen er tijdelijk. We proberen bij het Wijland voor zoveel mogelijk dieren van meerwaarde te zijn. Vandaar dat we ook voor een deel herstel- en opvangplek kiezen en niet alleen voor definitieve woonplekken. 

Wanneer herplaatsing geen optie meer is vanwege ouderdom of zwaar lichamelijk en/of geestelijk letsel, is de sanctuary een definitieve woonplek tot overlijden. Dit geldt ook voor dieren die al langer dan twee jaar bij het Wijland wonen.

Op de pagina Wijland bewoners vind je een overzicht van iedereen die momenteel woonachtig is bij het Wijland inclusief hun verhalen. 

Wil je één of meerdere dieren financieel adopteren of kun je een gouden huisje bieden aan een dier die bij ons in de opvang verblijft, kijk dan op de pagina Adopteer een dier

Op de pagina In memoriam vind je een overzicht van de bewoners die overleden zijn en hier herdacht worden.

Charlie in lijst

Plaatsing bij het Wijland

Dieren vinden zowel via particulieren als via organisaties hun weg naar de sanctuary. We werken bijvoorbeeld  met andere animal sanctuary’s maar ook met organisaties zoals de Hobbyvarkenvereniging. Hiervoor bieden wij noodopvang voor varkens die vanwege traumatische ervaringen moeilijk herplaatsbaar zijn. Bij het Wijland bieden we een veilige woonplek waar de eigen natuur centraal staat en waar ruimte is voor herstel van vertrouwen in de relatie met de mens en andere dieren. 

Wil je weten of wij een dier kunnen huisvesten, lees dan eerst de voorwaarden die wij hiervoor hanteren. Deze vind je op de pagina Voorwaarden voor plaatsing