Socks op bezoek

Sinds enkele weken leven de hanen en hennen gescheiden bij het Wijland. Zo zorgen we ervoor dat er geen bevruchte eieren meer komen en kunnen we meer plek voor hanen bieden. 

Nadat de hanen en hennen gescheiden waren, konden we Socks en Stevie introduceren bij de hanengroep. We kozen ervoor om ze toe te voegen aan de twee hanen die bij de varkens en ganzen wonen. 

De eerste dag werd er aardig geruzied. De tweede dag zaten ze elkaar op twee meter afstand wantrouwend aan te kijken en op de derde dag liepen ze samen rond te scharelen. Dat was dus prima gegaan. Het enige verschil met voorheen was dat Socks het nu voor het zeggen had en niet meer Geert. Geert had daar zelf wel moeite mee en dat snappen we ook. Bink had hem plots in de steek gelaten en ‘heulde met de vijand’ zoals Geert dat vast ervoer.

Inmiddels heeft ook Geert zich erbij neergelegd en heeft hij een nieuwe trouwe vriend gevonden in Stevie. 

Ondanks dat hun woonplek echt ruim is en er van alles te beleven valt, vond Socks het toch nodig om op pad te gaan en nieuwe werelden te verkennen. 

Zo liep hij op een dag plots bij de andere hanengroep. We hebben er met verbazing naar gekeken omdat het allemaal heel rustig verliep en iedereen gewoon zijn ding deed. Misschien kenden ze elkaar al enigszins. De hele dag door wordt er namelijk gekukeld op het Wijland. Zo hadden ze elkaar al vast heel vaak gehoord. 

Maar de rust bleek schijn. Plots van het ene op het andere moment, werd Socks aangevallen door Zoro. Zoro joeg hem door de hele tuin en probeerde, als het kon, hem flink in zijn kraag te grijpen. 

Vervolgens werd het een vreemd schouwspel want het was alsof door het conflict tussen Zoro en Socks plots iedereen een hekel aan elkaar had. Alle hanen begonnen boos op elkaar te reageren. Ze pikte naar elkaar en zette een grote kraag op. 

Dat bezoek van Socks was dus toch niet zo een goed idee. We hebben zo snel als het kon Socks er weer tussen uit gehaald en hem terug gebracht naar Geert, Bink en Stevie. 

Gelukkig keerde de rust daarna snel weer terug en werd er weer gemoedelijk met elkaar rond gewandeld en gekletst.